Grafik över Facebook-användare i världen

Grafik över Facebook-användare i världen

Så här skulle världskartan se ut om alla länders yta minskades till andelen Facebook-användare bland invånarna. Sverige skulle ha knappt 50 procent av sin storlek, men ändå vara långt större än till exempel Kina, som i princip försvinner helt. Island är det land som behåller mest av sin ursprungliga yta. Publicerad på DN.se.

facebook-karta